17 Μαΐου 1899

Πρακτικά uoadl:54509 294 Αναγνώσεις

Τίτλος:
17 Μαΐου 1899
Χρονική κάλυψη:
18990517
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσιολογία, έδρα
Ιωάννης Υ. Ζιώχος, διορισμός
Ευάγγελος Καλλιοντζής, διορισμός
Μ. Καντάς, διατριβή, υποψήφιος υφηγητής, δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2