Ψήφισμα: 26 Σεπτεμβρίου 1944

Πρακτικά uoadl:54581 364 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 26 Σεπτεμβρίου 1944
Χρονική κάλυψη:
19440926
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ν. Ν. Σαρίπολος, ομότιμος καθηγητής, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.