18 Νοεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:55081 255 Αναγνώσεις

Τίτλος:
18 Νοεμβρίου 1899
Χρονική κάλυψη:
18991118
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αιγινήτειο νοσοκομείο, χώρος ανέγερσης
Υποψήφιοι υφηγητές
Γεώργιος Γαζέπης, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2