26 Μαΐου 1900

Πρακτικά uoadl:55087 211 Αναγνώσεις

Τίτλος:
26 Μαΐου 1900
Χρονική κάλυψη:
19000526
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αρχαιρεσίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορες, εκλογή
Πρόγραμμα, σύνταξη
Ιωάννης Φαραντάτος, υφηγεσία
Σ. Λούρος, υφηγεσία
Δημήτριος Α. Μαυροκορδάτος, υποτροφίες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3