2 Οκτωβρίου 1900

Πρακτικά uoadl:55094 194 Αναγνώσεις

Τίτλος:
2 Οκτωβρίου 1900
Χρονική κάλυψη:
19001002
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Κανονισμοί
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Βαθμολογία
Κτηνίατρος, εγγραφή
Χημείο, κανονισμός
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Τμήματα, κατάργηση
Υγιεινή, εξετάσεις
εξετάσεις, εξέταστρα, εξεταστικά τμήματα
Κωνσταντίνος Σάββας, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4