Συνεδρίαση 2η: 13 Οκτωβρίου 1924

Πρακτικά uoadl:55495 210 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 2η: 13 Οκτωβρίου 1924
Χρονική κάλυψη:
19241013
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Φαρμακογνωσία, έδρα
Μαθηματικά, έδρα, πλήρωση, προκήρυξη
Χημικοί, πτυχίο, Φυσικό Τμήμα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4