Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1937-1939, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55899 2450 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1937-1939, τόμος 9
Χρονική κάλυψη:
1936-1937 (συνέχεια) 1937-1938, 1938-1939
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

41. Συνεδρίαση 16η: 10 Μαρτίου 1939

Πρακτικά uoadl:55941
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

42. Συνεδρίαση 17η: 27 Μαρτίου 1939

Πρακτικά uoadl:55942
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

43. Συνεδρίαση 18η: 21 Απριλίου 1939

Πρακτικά uoadl:55943
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

44. Συνεδρίαση 19η: 28 Απριλίου 1939

Πρακτικά uoadl:55944
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

45. Συνεδρίαση 20η: 8 Μαΐου 1939

Πρακτικά uoadl:55945
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

46. Συνεδρίαση 21η: 19 Μαΐου 1939

Πρακτικά uoadl:55946
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

47. Συνεδρίαση 22α: 24 Μαΐου 1939

Πρακτικά uoadl:55947
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

48. Συνεδρίαση 23η: 30 Μαΐου 1939

Πρακτικά uoadl:55948
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

49. Συνεδρίαση 24η: 10 Ιουνίου 1939

Πρακτικά uoadl:55949
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

50. Συνεδρίαση 25η: 15 Ιουνίου 1939

Πρακτικά uoadl:55950
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

51. Συνεδρίαση 26η: 28 Ιουνίου 1939

Πρακτικά uoadl:55951
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

52. Συνεδρίαση 27η: 4 Ιουλίου 1939

Πρακτικά uoadl:55952
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

53. Συνεδρίαση 28η: 26 Ιουλίου 1939

Πρακτικά uoadl:55953
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

54. Συνεδρίαση 29η: 2 Αυγούστου 1939

Πρακτικά uoadl:55954
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

55. Συνεδρίαση 30η: 9 Αυγούστου 1939

Πρακτικά uoadl:55955
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο