Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1943-1947, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56299 2755 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1943-1947, τόμος 11
Χρονική κάλυψη:
1943-1944, 1944-1945, 1945-1946, 1946-1947 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

81. Συνεδρίαση 16η: 25 Απριλίου 1947

Πρακτικά uoadl:56405
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

82. Συνεδρίαση: 8 Σεπτεμβρίου 1944

Πρακτικά uoadl:57089
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο