'Εκτακτος συνεδρία: 17 Σεπτεμβρίου 1908

Πρακτικά uoadl:56531 406 Αναγνώσεις

Τίτλος:
'Εκτακτος συνεδρία: 17 Σεπτεμβρίου 1908
Χρονική κάλυψη:
19080917
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Μιχαήλ Χατζημιχάλης, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1