Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1950-1953, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:56781 2920 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1950-1953, τόμος 13
Χρονική κάλυψη:
1949-1950 (συνέχεια), 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Δεκάτη: 17 Μαρτίου 1950

Πρακτικά uoadl:56782
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 28 Απριλίου 1950

Πρακτικά uoadl:56783
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 5 Μαΐου 1950

Πρακτικά uoadl:56784
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 26 Μαΐου 1950

Πρακτικά uoadl:56785
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη και Δεκάτη Πέμπτη: 9 Ιουνίου 1950

Πρακτικά uoadl:56786
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δεκάτη Έκτη: 15 Ιουνίου 1950

Πρακτικά uoadl:56788
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Πρώτη: 13 Οκτωβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:56789
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Δευτέρα: 10 Νοεμβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:56790
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Τρίτη: 1 Δεκεμβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:56791
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Τετάρτη: 22 Δεκεμβρίου 1950

Πρακτικά uoadl:56792
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Πέμπτη: 19 Ιανουαρίου 1951

Πρακτικά uoadl:56793
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Έκτη: 2 Φεβρουαρίου 1951

Πρακτικά uoadl:56794
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Εβδόμη: 23 Φεβρουαρίου 1951

Πρακτικά uoadl:56795
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Ογδόη: 23 Μαρτίου 1951

Πρακτικά uoadl:56796
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Ενάτη: 13 Απριλίου 1951

Πρακτικά uoadl:56797
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση Δεκάτη: 11 Μαΐου 1951

Πρακτικά uoadl:56798
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 1 Ιουνίου 1951

Πρακτικά uoadl:56799
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση Δωδεκάτη και Δεκάτη Τρίτη: 6 Ιουνίου 1951

Πρακτικά uoadl:56800
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 15 Ιουνίου 1951

Πρακτικά uoadl:56802
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση Πρώτη: 5 Οκτωβρίου 1951

Πρακτικά uoadl:56803
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο