17 Απριλίου 1915

Πρακτικά uoadl:57119 665 Αναγνώσεις

Τίτλος:
17 Απριλίου 1915
Χρονική κάλυψη:
19150417
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Κανονισμοί
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
έκτακτες έδρες
ελλείψεις εργαστηρίων, χρηματικά ποσά
έκτακτοι καθηγητές, υπουργείο, υπόμνημα
Αστυκλινική, Οργανισμός, γνωμοδότηση, υπουργός
Μ. Πετζετάκης, πρακτικές εξετάσεις
Π. Τσιλημπάρης, υπόμνημα, έδρα, τοπογραφική ανατομική και εγχειρητική
Υπουργός, επίσκεψη, εργαστήρια
προηγούμενη συνεδρία, λεπτομέριες, ανακοίνωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3