20 Απριλίου 1915

Πρακτικά uoadl:57127 536 Αναγνώσεις

Τίτλος:
20 Απριλίου 1915
Χρονική κάλυψη:
19150420
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
έκτακτοι καθηγητές
Κλινικές, εργαστήρια, ελλείψεις, υπουργείο
Βοηθοί, διαγωνισμός, επιτροπή, Μαιευτική
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3