4 Μαΐου 1915

Πρακτικά uoadl:57140 619 Αναγνώσεις

Τίτλος:
4 Μαΐου 1915
Χρονική κάλυψη:
19150504
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Χρυσοσπάθης, Ορθοπεδική
Παπαθανασόπουλος, Λαρρυγγολογία και Ρινολογία, αναβολή απόφασης εκλογής
Υποψήφιοι, έκτακτες έδρες
Γ' παθολογική κλινική, επιτροπή, έκθεση, έργα, υποψήφιοι
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2