8 Οκτωβρίου 1915

Πρακτικά uoadl:57182 533 Αναγνώσεις

Τίτλος:
8 Οκτωβρίου 1915
Χρονική κάλυψη:
19151008
Σημειώσεις:
οι σελ. 149-170 είναι κενές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Πρόγραμμα Σπουδών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Σπυρίδων Λιβιεράτος
Βοηθός, Εγχειριτική, Ιατρική Κλινική, διαγωνισμός, επιτροπή
Αστυκλινική, νόμος, Β.Δ.
Καθηγητές Πανεπιστημίου, Στρατός
Χρ. Βλάχος
Ιωάννης Α. Πάντος
Κ. Κουτσομητόπουλος
Κ. Ζαλακώστας
Αλ. Φωκάς
Π. Τσιλημπάρης, επιστροφή έργων
Συμπλήρωση προγράμματος, Σχολή
πρόγραμμα 1915-1916, υπουργείο, ανακοίνωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7