6 Νοεμβρίου 1915

Πρακτικά uoadl:57183 569 Αναγνώσεις

Τίτλος:
6 Νοεμβρίου 1915
Χρονική κάλυψη:
19151106
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αντώνιος Παπαδάκης, διαγωνισμός, ακύρωση
Ευάγγελος Καλλιοντζής
Θεόδωρος Ζαΐμης
Χειρουργική κλινική, επιμελητές, επιτροπή, κατάρτιση
Μόνιμη διεύθυνση:

1