1 Φεβρουαρίου 1916

Πρακτικά uoadl:57186 657 Αναγνώσεις

Τίτλος:
1 Φεβρουαρίου 1916
Χρονική κάλυψη:
19160201
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Σκλαβούνος, παράπονα, εξετάσεις
Γεράσιμος Φωκάς, αναπλήρωση
Υπουργείο, έγγραφο, ιατρικές σχολές, αλλοδαπή
Έκτακτοι καθηγητές, πρόγραμμα διδασκαλίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3