Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:58939 892 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς
και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
403.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιου Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Βούρης,
Ιωάννης Βενθύλος,
Φίλιππος Ιωάννου,
Κωνσταντίνος Σχινάς,
Γεώργιος Ράλλης,
Φιλολογία, έδρα, ελλείψεις,
Ξαυέριος Λάνδερερ,
Φυσική, μάθημα, παραδείγματα, όργανα μη απόδοση,
Αναστάσιος Πολυζωϊδης, Γραμματέας Επικρατείας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6