Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:58940 966 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)


Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
173.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
29 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρόνικος Πάϊκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Χατζή Δημόπουλος, κλητήρ, Μ. Καλλιφρονάς, γραμματέας, προπαρασκευαστής, μάθημα φυσικής πειραματικής, Δημήτριος Στρούμπος, πληροφορίες, δεύτερος προπαρασκευαστής, μάθημα ανατομίας, Δαμιανός Γεωργίου, Κωνσταντίνος Γουβέλης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, διορισμός, βοηθός παρασκευαστή, προπαρασκευαστής, βοτανική, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ξαυέριος Λάνδερερ, γνωμοδότηση, θέση, προπαρασκευαστής, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, Θεόδωρος Ορφανίδης, προπαρασκευαστής, γενική φαρμακευτική, χημεία, Ανδρέας Δαρειώτης, Παναγιώτης Ταρλής, υποψήφιοι, θέση, προπαρασκευαστής, γενική φαρμακευτική χημεία,
Βασίλειος Σαραντόπουλος, διορισμός, προπαρασκευαστής, χημεία,
Νικόλαος Μερμήγγης, προπαρασκευαστής, φυσική πειραματική, διορισμός, Εμμανουήλ Ξάνθος, πρώην προπαρασκευαστής, Μιχαήλ Χρηστίδης, ενδεής, αίτηση, διορισμός, βοηθός, ανατομία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29