Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:58941 897 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και
τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Αναφορά, πτώμα,
Ανατομικό αμφιθέατρο,
Κωνσταντίνος Σχινάς,
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,
Αναστάσιος Πολυζωϊδης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Οικοδομή Ανατομείου,
Ανατομικό Θέατρο, έξοδα
Επίπλωση Ανατομείου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13