Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:58942 994 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
133.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
33 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρόνικος Πάϊκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πληροφορίες, απουσία, Στέφανος Κουμανούδης, άδεια απουσίας, αναχώρηση, εκτός κράτους, οικογενειακές υποθέσεις, Νικόλαος Κοτζιάς, άδεια απουσίας, περικοπή μισθού, Γεώργιος Ράλλης, Ιωάννης Βενθύλος, άδεια απουσίας, μετάβαση εκτός κράτους,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, άδεια απουσίας, μετάβαση, Ευρώπη, ανάρρωση,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, άδεια απουσίας, αναχώρηση, Ιταλία, μαθήματα, διακοπή,
Θεόδωρος Μανούσης, άδεια απουσίας,
άδειες, δικαιολογητικά, οδηγίες,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας, άδεια, μετάβαση, Ύδρα, οικιακές υποθέσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33