Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:58944 836 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
196.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
73 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρόνικος Πάικος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Βασιλικό Διάταγμα, μαθήματα, έναρξη, λήξη, θερινές διακοπές, μαθήματα, παραδόσεις, Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, κοσμήτορες, Σχολές, Φραγκίσκος Πυλαρινός, μαθήματα, παραδόσεις, Ιωάννης Παπαδάκης, παραδόσεις, έναρξη, μισθοδοσία, μη καταβολή, αιτιολογία, μαθήματα, διακοπή, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, ρωμαϊκό δίκαιο, ώρες διδασκαλίας, τροποποίηση, Γεώργιος Βούρης, μαθήματα, παραδόσεις, Ιωάννης Ολύμπιος, Γεώργιος Πρινάρης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, μάθημα, διδασκαλία, Νικόλαος Κοτζιάς, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, Φιλοσοφική σχολή, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, αντιπρύτανης, παραδόσεις, έναρξη, αναβολή, φιλολογικό φροντιστήριο (Seminarium), κανονισμός, Κωνσταντίνος Ασώπιος, διευθυντής, Ιάκωβος Ρίζος, ο επί των Εκκλ. κ.τ.λ. Γραμματεύς της Επικράτειας, εορτές, μαθήματα, διακοπές, υφηγητές, διδασκαλία, διακοπή, Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Ευθύμιος Καστόρχης, υφηγητής, Στάμος Τρικαλιώτης, υφηγητής, Χριστόδουλος Ρουσόπουλος, υφηγητής, Κωνσταντίνος Βουσάκης, Θεόκλητος Φαρμακίδης, Νικόλαος Πετσάλης, Ιωάννης Σούτσος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Περικλής Αργυρόπουλος, Βασίλειος Οικονομίδης, Νικόλαος Σαρίπολος, Σπυρίδων Πήλληκας, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Ηρακλής Μητσόπουλος, Νεόφυτος Βάμβας, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, Ιωάννης Βενθύλος, Θεόδωρος Μανούσης, Ξαυέριος Λάνδερερ, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, Δημήτριος Στρούμπος, Θεόδωρος Ορφανίδης, παραδόσεις, έναρξη, επιδημική νόσος,
Φραγκίσκος Πυλαρινός, παραδόσεις, έναρξη, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Μισαήλ Αποστολίδης, έξαρχος, Ρωσία, Θεόκλητος Φαρμακίδης, παραδόσεις, έναρξη.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74