Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:58947 808 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
228.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
44 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, εκλογή, μέλη, Σύγκλητος, Αλέξιος Πάλλης, Θεόδωρος Μανούσης, Ξαυέριος Λάνδερερ, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης,
Σπυρίδων Πήλληκας, διορισμός, Πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1851-52,
Σπυρίδων Πήλληκας, Αλέξιος Πάλλης, Νεόφυτος Βάμβας, υποψήφιοι, πρυτάνεις,
Βασιλικό Διάταγμα, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, διορισμός, κοσμήτορας, Θεολογική Σχολή,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, διορισμός, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Νικόλαος Πετσάλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, ακαδημαϊκό έτος 1851-1852, καθηγητές,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, διορισμός, Κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Ιωάννης Σούτσος, διορισμός, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Γεώργιος Πρινάρης, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, ακαδημαϊκό έτος 1850-1851, εκλογή, μέλη, τέσσερα, Σύγκλητος,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, αντιπρύτανης,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Αλέξανδρος Βενιζέλος, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Φιλοσοφική σχολή, Θεόδωρος Μανούσης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Ιωάννης Σούτσος, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Νομική σχολή,
κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, έγγραφο, προτεινόμενος κοσμήτορας, χωρίς δυνατότητα εκλογής,
Νικόλαος Πετσάλης, Αλέξιος Πάλλης, υποψήφιοι κοσμήτορες, Ιατρική σχολή,
Γεώργιος Πρινάρης, κοσμήτορας, ασθενής,
Αλέξιος Πάλλης, ανάθεση, καθήκοντα, κοσμήτορας,
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, επιστολή, ευχαριστήρια, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, αντιπρύτανης, καθήκοντα, πρύτανης, ημερομηνία, παράδοση-παραλαβή, ορισμός,
Βουλευτής (πανεπιστημίου), εκλογές,
Νομάρχης Αττικοβοιωτίας,
Γεώργιος Ράλλης, εκλογή, βουλευτής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44