Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές

Υποφάκελος uoadl:58950 707 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση
συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών,
αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
143.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Όθωνας, Βασιλείας, γενέθλια,
Ημέρα καθίδρυσης, ορισμός,
Βασιλικό Διάταγμα,
Γεώργιος Γλαράκης,
Πανεπιστημιακές αρχές, εγκαθίδρυση,
Κωνσταντίνος Σχινάς,
Κυριακός Δομνάδος,
Γεώργιος Βούρης,
Γεώργιος Ράλλης,
Ενρρίκος (Ερρίκος) Ουλέριχος,
Περικλής Αργυρόπουλος,
Ξαυέριος Λάνδερερ
Ιωάννης Βούρης,
Αλέξιος Πάλλης,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης,
Γεώργιος Γεννάδιος,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος,
Αιμίλιος Χέρτσογ (Έρτσογ),
Μισαήλ Αποστολίδης,
Γοδεφρίδος Φέδερ,
Κωνσταντίνος Νέγρης,
Αναστάσιος Λευκίας,
Σπυρίδων Πήλληκας,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος,
Ιωάννης Ολύμπιος,
Νικόλαος Κωστής,
Νικόλαος- Κάρολος Φάας,
Ερρίκος Τράιμπερ,
Αγία Ειρήνη, ναός
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9