Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:58952 578 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους
φορείς

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
1.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Λέξεις-κλειδιά:
Πρύτανης,
Γραμματέας της Επικρατείας, Γεώργιος Γλαράκης, Ιατρός Βίμπερ,
Π. Ήπιτης,
λογαριασμός εκτυπώσεων,
ταμείο, ταμίας,
Βασιλικό Τυπογραφείο,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3