Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:58954 1152 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα που αφορούν την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
1.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
68 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Σχινάς, πρύτανης,
Προϋπολογισμός,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Γραμματεία Επικρατείας, Πρόγραμμα μαθημάτων,
Γκίκας Δοκός, Μισθοδοσία,
Π. Σ. Βεζιανής, Μιχαήλ Ιωάννου, Γεώργιος Μιχαήλ, Γ. Γιαννάκος, Πέτρος Γλιγορήκος, Νικόλαος Συρμής, Γρηγόριος Χαραλάμπους, εργασίες στο κτήριο του Πανεπιστημίου,
Κωνσταντίνος Βούρης, Νικόλαος Κωστής, Ιωάννης Ολύμπιος,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας,
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, Ονόματα,
Οδηγίες προς τους Φοιτητές, έξοδα έκδοσης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68