Σχολές

Υποφάκελος uoadl:58955 691 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
1.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Νομική Σχολή, γνωμοδότηση,
Ιατρική Σχολή, γνωμοδότηση, μαθήματα
Φαρμακολογία, έδρα, σύσταση,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (Κοσμήτορας)
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16