Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:58962 843 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
408.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρόνικος Πάϊκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
πειραματική χημεία, διδασκαλία μαθήματος, έξοδα χρηματικό ένταλμα, Αλέξανδρος Βενιζέλος,
Δημήτριος Στρούμπος, μάθημα, διδασκαλία, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, μαθήματα, διδασκαλία, έξοδα, αποδείξεις, ανατομικά παρασκευάσματα, ανατομία, καθηγητής.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11