Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:58967 732 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
186.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
48 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνονται τα έγγραφα με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού και θερινού εξαμήνου, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Χρυσόγελος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Αντιπρύτανης,
μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο, ώρες διδασκαλίας, αύξηση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, κοσμήτορες, Σχολές, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, Ιωάννης Σούτσος, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, Γεώργιος Πρινάρης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, θερινό εξάμηνο, Ιατρική σχολή, Νομική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, Ιατρική σχολή, Νομική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, καθηγητές, σχολές, δαπάνες, προϋπολογισμός, ετήσιος, Νικόλαος Σαρίπολος, μάθημα, τίτλος, αλλαγή, Νικόλαος Κοτζιάς.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48