Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:58979 987 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
143.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
38 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κορφιωτάκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης,
Ιωάννης Καραμάνος, γερουσιαστής, θάνατος, κηδεία (εκφορά), πρύτανης, κοσμήτορες, καθηγητές, παρουσία
Κωνσταντίνος Ασώπιος, καθηγητής, θάνατος, κηδεία (εκφορά), καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
Μιλτιάδης Πολύδωρος, φοιτητής, θάνατος, φοιτητές, παρουσία,
νέες Πρυτανικές Αρχές, εγκαθίδρυση, τελετή, πρόσκληση, εγκύκλιος, εκφωνηθέντες λόγοι, αντίτυπα, απεσταλθέντα, πρόεδρος της Βουλής, βουλευτές, πρόεδρος γερουσίας, γερουσιαστές,
Νεόφυτος Βάμβας, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, ανάθεση, πανηγυρικός λόγος, εκφώνηση, Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, ευεργέτες και δωρητές,
ημέρα μνήμης, ιερός ναός Αγίας Ειρήνης, Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ Οικονόμων, επίσημη πρόσκληση, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργοί Εξωτερικών, Παιδείας και Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Νομάρχες, Αττικής και Βοιωτίας, διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, πρόεδρος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, δήμαρχος Αττικής, γενικός γραμματέας Παιδείας, γυμνασιάρχης Αθηνών, διευθυντής Διοικητικής Αστυνομίας, διευθυντής Δημοτικών Σχολείων, διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, διοικητής Εθνικής Τράπεζας, έφορος Δημόσιας Βιβλιοθήκης, επιστολή (πρόσκληση),
Ανδρόνικος Πάϊκος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, επιτάφιος, ακολουθία, πρύτανης, επιστολή- πρόσκληση, κοσμήτορες, καθηγητές, υποδοχή Βασιλέως, Πειραιάς, πρόσκληση, πρύτανης, κοσμήτορες,
επέτειος εορτή καθιδρύσεως 20η Μαΐου, Βασιλιάς, διευθυντής Γαλλικής Σχολής, μοίραρχος Αττικής, πρόεδρος Ιεράς Συνόδου (Μητροπολίτης Αθηνών Νεόφυτος), Υπουργοί Στρατιωτικών, Ναυτικών, Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Δικαιοσύνης, πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, προέδροι Βουλής, Γερουσίας, επί της ανεγέρσεως επιτροπής, Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, διοικητής Εθνικής Τράπεζας, διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Δήμαρχος Αθηνών, Έξαρχος Ζωοδόχου Τάφου Θεόφιλος, επιστολή-πρόσκληση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38