Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:58996 541 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 


Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
13.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
48 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, δαπάνες, προϋπολογισμός, αστεροσκοπείο, όργανα, κατασκευή, καθαρισμός, υλικά, σκεύη, πειράματα χημείας, βοτανική, αναλυτική και φαρμακευτική χημεία, διδασκαλία,
Γεώργιος Πρινάρης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, δαπάνες, ανατομία, μαιευτική, φαρμακολογία, παθολογική και χειρουργική κλινική, διδασκαλία Στρατιωτικό νοσοκομείο,
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Ανδρόνικος Πάϊκος, υπουργός των εξωτερικών, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γ. Δαμιανός, βοηθός, γραφείο Πανεπιστημίου, μισθός, αύξηση,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, μισθός,
δαπάνες, κατάσταση,
Νικόλαος Κοτζιάς, απουσία, χορηγηθείσα άδεια,
προσεπιχορήγηση, καθημερινές ανάγκες, έλαιον, ξύλο, έξοδα γραφείου, ταχυδρομικά, προγράμματα, λόγοι πρυτάνεως, κηρία, κιμωλίες, καθαρισμός, επισκευές (παραθύρων, στέγης), Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, ελεγκτικό συνέδριο,
Ιωάννης Χάνοζας, κλητήρ, μισθός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46