Εκπαίδευση (Υποφάκελος 13.4)

Υποφάκελος uoadl:59008 1058 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 13.4)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
13.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
106 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διδάσκαλοι, Ελληνικά σχολεία, εξετάσεις, δίπλωμα, Βασιλικό Διάταγμα, 18η Οκτωβρίου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Κωνσταντίνος Ασώπιος, διευθυντής, φιλολογικό φροντιστήριο, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, κανονισμός, φιλολογικό φροντιστήριο, ελληνοδιδάσκαλοι, καθηγητές, γυμνόσιο,
Δημήτριος Μιχαηλάκος, υπότροφος, φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή,
Κωνσταντίνος Ζαγγογιαννόπουλος, Παναγιώτης Κούζης, Ιωάννης Δημητριάδης, υπότροφοι, φοιτητές, Ιατρική σχολή,
Γεώργιος Μαριολόπουλος, απολυτήριο, Γυμνάσιο,
Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, έναρξη, παραδόσεις,
Βασιλικό Διάταγμα, ημερομηνίες, έναρξη, λήξη, μαθήματα, πανεπιστημιακό έτος,
επεισόδιο, φοιτητές,
Αριστείδης Διοσκουρίδης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, επίδοση,
Γεώργιος Βελέντζας, φοιτητής, Ιατρική σχολή, επίδοση, διαγωγή,
Γυμνασιάρχης Αθηνών, απολυτήρια, αλλοδαποί,
Ακαδημαϊκή Σύγκλητος,
ιατρικό επάγγελμα, επιστολή,
Ευστράτιος Νοστράκης, αίτηση, κατάταξη, φοιτητής, Ιατρική σχολή,
κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, φοιτητές, Φιλοσοφική σχολή, διδασκαλικό επάγγελμα,
πρυτανεία Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Παλλάδιος, βεβαίωση, εγγραφή, Ιατρική σχολή,
Λουκάς Χριστοδούλου, βεβαίωση, εγγραφή, Φιλοσοφική σχολή,
Εμμανουήλ Κρητικίδης, αίτηση, Πρυτανεία, εγγραφή, Ιατρική σχολή,
Σταύρος Γεωργίου, βεβαίωση, φοίτηση, Ιατρική σχολή,
Δημήτριος Παπαντωνόπουλος, βεβαίωση, φοίτηση, Φιλοσοφική σχολή,
Βασίλειος Ι. Σχινάς, βεβαίωση, φοίτηση, Φιλοσοφική σχολή, διδαχθέντα μαθήματα, καθηγητές,
Γεώργιος Φραγκίσκος Τρόνος, Αλέξανδρος Μακρής, Τιμολέων Δρακούλης, εξεταστική επιτροπή, αλλοδαποί, βεβαίωση, φοίτηση, Ιατρική σχολή, διδαχθέντα μαθήματα, καθηγητές,
Ιωάννης Γαρίδης, δίπλωμα, τελειοδίδακτος, Νομική σχολή,
Γεώργιος Σαρόζης, Φαρμακευτικό σχολείο, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
Γεώργιος Διάγγελης, δίπλωμα, τελειοδίδακτος, Νομική σχολή,
Εμμανουήλ Κοτάκης, βεβαίωση, φοίτηση, Ιατρική σχολή,
Δημήτριος Αναστασίου ή Ιθαγένης, αίτηση, παράταση, προσκόμιση, απολυτήριο, γυμνάσιο,
Ρήγος Γουλιάμου Καρταρός, Παναγιώτης Παπανικολαΐδης, βεβαίωση, φοίτηση, Ιατρική σχολή, διδαχθέντα μαθήματα, καθηγητές,
Λεωνίδας Ζαχαρίου, αίτηση, εγγραφή, Φαρμακευτικό σχολείο, πιστοποιητικά, μαθητεία, φαρμακείο, πιστοποιητικό, Γυμνασιάρχης, έγκριση,
Ιωάννης (Οικονόμος) Σαμαριναίος, επίθετο, αλλαγή
Κωνσταντίνος Μαντζαράκης, εξεταστική επιτροπή, αλλοδαποί, βεβαίωση, φοίτηση, Ιατρική σχολή, διδαχθέντα μαθήματα, καθηγητές,
Παύλος Φωκάς, εξεταστική επιτροπή, αλλοδαποί, βεβαίωση, φοίτηση, Ιατρική σχολή,
Δημήτριος Βαρούχας, Φαρμακευτικό σχολείο, διδαχθέντα μαθήματα, καθηγητές,
Δημήτριος Καρελάς, βεβαίωση, φοίτηση, Ιατρική σχολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106