Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59011 793 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
13.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
1 σελίδα
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Θεόδωρος Μανούσης, Νεόφυτος Βάμβας, Αντώνιος Τόμπρας, εξετάσεις, ελληνική γλώσσα, εγγραφή, έγκριση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1