Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59019 696 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Καλλιτεχνία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
13.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλλιτεχνικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Διονύσιος Τσόκος, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, εικονογράφηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3