Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59020 201 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
13.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, αντιπρύτανης, Νικόλαος Πετσάλης, επίτιμος καθηγητής,
φοιτητές, τεταρτοετείς, Ιατρική σχολή, κλινική, παραδόσεις, Στρατιωτικό νοσοκομείο,
Ιωάννης Βενθύλος, ενδεικτικό, τριετής εργασία, ελληνικό φροντιστήριο,
Αθήναι, εφημερίδα, δημοσίευση, μαθήματα, έναρξη, φοιτητές, δικαιολογητικά, εγγραφή, χρόνος, κατάθεση,
Αστεροσκοπείο, έκθεση, ετήσια, Γεώργιος Βούρης, καθηγητής, διευθυντής,
Νεόφυτος, Μητροπολίτης Αθηνών.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12