Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59069 1489 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
197.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
68 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, μαθηματικά, διδασκαλία, περιεχόμενο, έγγραφο, Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Γεώργιος Πρινάρης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Αμβρόσιος Ράλλης, κοσμήτορας, Νομική σχολή,
πληροφορίες, μαθήματα, υφηγητές,
Δαμιανός Γεωργίου, ανατομία και φυσιολογία, απαντητική επιστολή,
Νικόλαος Πετσάλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, μαθήματα, ιδιαίτερα, δίδακτρα,
Θεόδωρος Αφεντούλης, υφηγητής, παθολογική ανατομία, μάθημα, φαρμακολογία, διδασκαλία,
Δαμιανός Γεωργίου, μάθημα, ανατομία, αριθμός, φοιτητές, κτιριακό, πρόβλημα, Αχελωϊδης, ιατρός, αίτηση, υφηγητής, επιστολή-καταγγελία, τακτικοί καθηγητές, Δημήτριος Στρούμπος, Ιωάννης Βενθύλος, ώρα διδασκαλίας, αλλαγή, Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολής, Φραγκίσκος Πυλαρινός, Ιωάννης Παπαδάκης, καθηγητές, παραδόσεις, έναρξη, αναβολή, Ιωάννης Παπαδάκης, Γεώργιος Βούρης, ώρα διδασκαλίας, αλλαγή,
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, κοσμήτορες, μαθήματα, υφηγητές, πληροφορίες,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, φυσική ιστορία, διδασκαλία,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, μαθήματα, ιδιαίτερα, δίδακτρα,
Νικόλαος Πετσάλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρόταση, Θεόδωρος Αφεντούλης, υφηγητής, παθολογική ανατομία, μάθημα, φαρμακολογία,
φοιτητές ιατρικής, τριτοετείς, επιστολή-αίτημα,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, πληροφορίες, μαθήματα, υφηγητές,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Νεόφυτος Βάμβας, Θεόδωρος Μανούσης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Φραγκίσκος Πυλαρινός, Ηρακλής Μητσόπουλος, Ξαυέριος Λάνδερερ, Ιωάννης Βενθύλος, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητές, επιστολή, πληροφορίες, μαθήματα, Φραγκίσκος Πυλαρινός, καθηγητής, φιλοσοφία της ιστορίας, διδασκαλία, μαθήματα,
πρακτικά, Νομική σχολή, απόσπασμα, μαθήματα, υφηγητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68