Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59085 766 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
91 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται
9 σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κάρολος Ροκιτάνσκη, Σνάιδερ, καθηγητές, Φιλέλληνες, Βερνάρδος Ρέζερ, ευχαριστήρια επιστολή,
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δαμιανός Γεωργίου, τέρας, αποστολή, Νομάρχης Αρκαδίας, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, ανατομικό θέατρο, πίστωση, έξοδα, δαπάνες, κατάσταση
κατασκευή, ντουλάπια, παρασκευάσματα, παθολογικά, συλλογή, συντήρηση, αποταμίευση, δαπάνη, απόρριψη, προϋπολογισμός,
κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, αναφορά,
Τελωνείο Πειραιώς, παρασκευάσματα, ανατομικά, κιβώτιο, Σίμων Σίνας, Αμβρόσιος Ράλλης, Τεργέστη, Γενικό Προξενείο Ελλάδος, Βιέννη, ακουστικά όργανα, Υπουργείο των εξωτερικών σχέσεων,
ανατομικό θέατρο, δαπάνες, κατάσταση,
Νικόλαος Πετσάλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, αμφιθέατρο, ανατομία, χώρος, ανεπαρκής, κατασκευή,
Νομάρχης Μεσσηνίας, Νομοϊατρός Μεσσηνίας, έκθεση, τέρας,
Βερνάρδος Ρέζερ, αρχίατρος του Βασιλέως της Ελλάδος,
παρασκευάσματα, ανατομικά, συλλογή, επιστημονική αξία,
Κάρολος Ροκιτάνσκη, συλλογή, Βιέννη.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91