Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59088 819 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
408.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης,
χημεία, μάθημα, διδασκαλία, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, Αλέξανδρος Βενιζέλος,
Δημήτριος Καραμάνος, Φαρμακευτικό Σχολείο, χημεία, προπαρασκευαστής, πρόταση,
εργαλεία, χημικά, κιβώτιο, παραλαβή, τελωνείο,
Δημήτριος Στρούμπος, φυσική, γραμματέας Πανεπιστημίου, επιστολή, εντάλματα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8