Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59095 729 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
305.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ξαυέριος Λάνδερερ, φαρμακευτική χημεία, αναφορά, φαρμακολογική συλλογή,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, μάθημα, έξοδα, προϋπολογισμός, υπέρβαση, χρηματικό ένταλμα, χημειο-φαρμακευτικά, γυμνάσματα, παραδόσεις.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21