Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59101 787 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
310.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
22 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στην Ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, άδεια, διαβιβαστικό, δεξιά πτέρυγα Βιβλιοθήκης, μεγάλη αίθουσα, διασκευή, Γεώργιος Τυπάλδος-Κοζάκης, Έφορος, Εθνική βιβλιοθήκη, χρηματικό ένταλμα, Φυσικοιστορική Εταιρεία, Μουσείο, συγγράμματα, δωρητές, Εφορία, Δημόσια και του Πανεπιστημίου Όθωνος Βιβλιοθήκη, βιβλίο, συγγραφέας, αντίτυπο, Δημόσια Βιβλιοθήκη, καθηγητές, βιβλία, συλλογή (Colletto libri), αυστριακό ατμόπλοιο, Πειραιάς,
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγώνισμα, βιβλία φιλολογίας, αγορά, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, βιβλία, κατάλογος, σύνταξη, προμήθεια, μερίσματα, αναλογία, Σχολές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22