Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59103 530 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

Χρονική κάλυψη:
1837-1838
Ταξιθετικός αριθμός:
1.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Εξεταστική επιτροπή αλλοδαπών, Αριστείδης Μαυρουδής, Δημήτριος και Κωνσταντίνος Κουμπάρης, Νικόλαος Αντωνιάδης, Ιωάννης Φιλαλήθης, Αλέξανδρος Δενδρινός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11