Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59116 1057 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
196.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Διδασκαλία, Καθηγητές, Υφηγητές,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (Κοσμήτορας),
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, παραδόσεις μαθημάτων,
Φαρμακολογία,
Κάρολος Φάας,
Ξαυέριος Λάνδερερ,
Ιατρική Σχολή, γνωμοδότηση,
Νικόλαος Κωστής, διδασκαλία
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας,
Πέτρος Στρούμπος, άδεια διδασκαλίας, ιδιωτικός διδάκτωρ
Κυριακός Δομνάνδος, άδεια διδασκαλίας, ιδιωτικός διδάκτωρ,
Διομίδης Κυριακός, δίπλωμα προλύτου, άδεια διδασκαλίας,
Γαλλικός Πολιτικός Νόμος, διδασκαλία,
Περικλής Αργυρόπουλος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας) Νομικής, αναφορά του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, παραβίαση κανονισμού,
Δημήτριος Α. Μαυροκορδάτος, διδασκαλία,
Θεόδωρος Μανούσης, διδασκαλία,
Μισθοδοσία,
Φοιτητές Ιατρικής Σχολής, διαμαρτυρία, ονόματα, μάθημα Φυσιολογίας, Ανατομίας,
Γκίκας Δοκός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17