Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59120 866 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
225.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
35 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, πληροφορίες, αποτελέσματα, γέρας (βραβείο), Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, διαγωνισμός, διαδικασία, Φίλιππος Ιωάννου, Ιωάννης Βενθύλος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητές, κριτές, Αμβρόσιος Ράλλης, επιστολή, άρθρο, τροποποίηση, διαγώνισμα, επιτροπή, συγγράμματα, φιλολογικά, αγορά, πρόταση, διαγωνισμός, σκοπός, τελετή, πρόγραμμα, Πρόεδρος της Βουλής, Πρόεδρος της Γερουσίας, Υπουργούς Εξωτερικών, Παιδείας και Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Γυμνασιάρχες Αθηνών, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, πρόσκληση,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, κριτής (δικαστής), παραίτηση, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, ορισμός, κριτής,
Κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, βιβλία, φιλολογικά, αγορά, σφραγίδα, δωρητής,
διαγώνισμα, επιτροπή, μέλη, ποίημα, χρόνος, αιτίες,
Αμβρόσιος Ράλλης, επιστολή, διαγωνισμός, άγονος,
Ιωάννης Βενθύλος, κριτής (δικαστής), παραίτηση, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, κριτής, εκλογή,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, ποιητικός διαγώνισμα, επτροπή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35