Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59122 874 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων


Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
143.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Βασιλικό Πολυτεχνείο, Λύσανδρος Καυταντζόγλος, διευθυντής, τελετή, πρύτανης,
Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, ευεργέτες, ημέρα μνήμης, Αγία Ειρήνη, ιερός ναός, Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, ανάθεση, λόγος, εκφώνηση, απόφαση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος,
Επέτειος εορτή καθιδρύσεως 20η Μαΐου, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, ανάθεση, εκφώνηση, πανηγυρικός λόγος,
Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ Οικονόμων, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργοί Εξωτερικών, Παιδείας και Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Νομάρχες Αττικής και Βοιωτίας, Πρόεδρος Ιεράς Συνόδου (Μητροπολίτη Αθηνών Νεόφυτο), Διευθυντής Ριζαρείου Σχολής, Πρόεδρος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Δήμαρχος Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Παιδείας, Γυμνασιάρχης Αθηνών, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, Διευθυντής Διοικητικής Αστυνομίας, Διευθυντής Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Διοικητής Εθνικής Τράπεζας, Έφορος Δημόσιας Βιβλιοθήκης, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, επιστολές- προσκλήσεις, Μοίραρχος Αττικής, επιστολή (πρόσκληση), τάξη, τήρηση,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Επιτάφιος, ακολουθία, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής, επιστολή (πρόσκληση),
Γκίκας Δοκός, επιστολή-πρόσκληση, καθηγητές, Γαλλική Σχολή, τελετή, προς τιμή καθηγητή,
Χριστόδουλος Ρουσόπουλος, υφηγητής πολιτικής δικονομίας, θάνατος,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Οσμάν Εφέντης, επιτετραμμένος της Υψηλής Πύλης, θάνατος,
Λάζαρος Κουντουριώτης, θάνατος, Βασιλικό Διάταγμα, πενθηφορία, πενθήμερη, υπάλληλοι, στρατιωτικοί, πολιτικοί, επιστολή, πρύτανης, συμμόρφωση, καθηγητές, υφηγητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28