Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59124 741 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
15.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
81 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες έντυπες στη γαλλική γλώσσα και 1 χειρόγραφη στη γερμανική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Κ. Βούρης, Διευθυντής, Αστεροσκοπείο, εργασίες, Δημοτικό Νοσοκομείο, υδραγωγείο, κατασκευή,
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, Ανδρόνικος Πάϊκος, Νικόλαος Μανιάκης, Καλκούτα, Ανατολικές Ινδίες, επιστολή, υπόθεση Πανεπιστημίου, Δημήτριος Γαληνός, διαθήκη,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, Κεντρικό Ταμείο, οφειλές, πληρωμή,
Δήμαρχος Σύρου, Αναστάσιος Ιωαννίδης, βεβαίωση, φοίτηση,
Νομάρχης Αργολίδας-Κορινθίας, Επαμεινώνδας Τσάτσος, φοιτητής, πληροφορίες,
Νομαρχία Αττικής-Βοιωτίας, Θεόδωρος Τόμπρας, φοιτητής, πληροφορίες,
Πρυτανικοί λόγοι, αντίτυπα, διανομή, πρόεδρος Γερουσίας, Πρόεδρος Βουλής,
τυπογραφείο, εκτύπωση,
Δήμαρχος Ανδριτσάνης, βιβλία,
Πρόξενος Ελλάδος, Κωνσταντινούπολη, Γενικός Ελληνικός Πρόξενος, Μολδοβλαχία,
Υπουργείο Εξωτερικών, Μόναχο,
εργαλείο, ουρανοσκοπικό, χρησιμότητα, περιγραφή, πρύτανης, ευχαριστήρια επιστολή, καθηγητής κ. Bohn,
Γεώργιος Κ. Βούρης, αστρονομικές, παρατηρήσεις,
Νικόλαος Πετσάλης, χειρουργική, διδασκαλία, χρηματικό ένταλμα,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Κ. Βούρης, διατριβή, εκτύπωση, μετάφραση, αναστολή, γερμανική, αγγλική γλώσσα, δημοσίευση,
Ελληνικό Προξενείο, Βιέννη, έγγραφο,
Γεώργιος Κ. Βούρης, ευχαριστήρια επιστολή, γερμανική γλώσσα,
Γεώργιος Σίνας, Έλληνας πρόξενος, Βιέννη,
Εθνική Τράπεζα, μερίδες, κατάσταση, απολογισμός Γεώργιος Σταύρου, διοικητής.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77