Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:59134 1093 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς
και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
403.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Γεώργιος Βούρης, διευθυντής,
Πολυτεχνικό Σχολείο, Φρίντριχ Τσέντερ (Friedrich Ritter von Zentner), διευθυντής,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Χώρος στέγασης, παραδόσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9