Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59137 1004 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και
τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ανατομικό θέατρο,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος,
Βερνάρδος Ρέζερ, αρχίατρος, προσφορά,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Έξοδα, κατάσταση
Αγορά, όργανα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8