Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές- Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59144 1055 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές- Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση
συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών,
αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
143.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
20η Μαΐου, τελετή, καθίδρυση Πανεπιστημίου,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Γραμματεία της Επικρατείας,
Δήμαρχος Αθηναίων, Διοικητικής Αττικής, εγκύκλιος, δοξολογία, Αγία Ειρήνη,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5