Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59150 1036 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών) 

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
1.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Εκ παραδρομής της αρχικής ταξινόμησης τα έγγραφα έχουν μπει σε λάθος θέση. Τέσσερα έγγραφα στη Γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Διοικητής Σύρου, όργανα Φυσικής, αποστολή,
Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, δίπλωμα φαρμακοποιού,
Γεώργιος Βούρης, όργανα φυσικής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12