Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59158 1183 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και
τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ανατομικό θέατρο,
Δαμιανός Γεωργίου, διευθυντής,
Φόγελ, Πρόξενος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Μόναχο, ανατομικά παρασκευάσματα, Σχνέϊδερ, καθηγητής, προσφορά,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, προσφορά εις μνήμην,
Προϋπολογισμός Ανατομικού Ταμείου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6