Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59165 935 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
2.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρόνικος Πάικος, Γραμματέας (υπουργός) εξωτερικών σχέσεων, Αντώνιος Μ. Ευσταθόπουλος, Ανδριανούπολη, εγγραφή φοιτητή, Ιατρική Σχολή, Μελενίκο Μακεδονίας, Μουχάμετ Ιμήν Πασά,
Α. Ανσέλμος, διευθυντής του Βασιλικού Τυπογραφείου, Κάρολος Καρδαμύσσης, βοηθός τυπογραφείου,
Γεώργιος Σπανόπουλος, βοηθός εισαγγελίας,
Γκίκας Δοκός, επιστολές προς Δούκα της Τοσκάνης, Δόκτωρα (Δόκτορα) Λουδοβίκο, κ.ά.,
Σύρος, κιβώτια βιβλία, Όργανα Φυσικής, Διοικητής Σύρου,
A. Guillois,
Μισαήλ Αποστολίδης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15